تفاوت ۱۰۰ سال گذشت زمان در آلکمار هلند

alkmaar

در حالی که شهرسازی و بازسازی ساختمان‌ها در طول زمان در حال تغییر دادن بافت شهرهای ما می‌شود، اما بعضی از شهرها از این قانون مستثنی می‌باشند. نکته جالب در مورد تصاویر “قبل و بعد” گونه این است که جهان و تغییرات آن را در طول زمان خاص به ما نشان می‌دهد. اما ما همیشه هم نباید به تغییرات بنگریم، بلکه گاهی هم لازم است تا ثابت ماندن همه چیز را ببینیم. این ویدئو تفاوت ۱۰۰ سال گذشت زمان را در آلکمار در هلند (Alkmaar Netherlands) نشان می‌دهد.  

مطالب پیشنهادی