برچسب: به-ملازمان-سلطان-که-رساند-این-دعا-را

غزل شمارهٔ ۶ – حافظ – غزلیات – به ملازمان سلطان که رساند این دعا را 0

غزل شمارهٔ ۶ – حافظ – غزلیات – به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

به ملازمان سلطان که رساند این دعا راکه به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا راز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهممگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا رامژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارتز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارادل عالمی...