برچسب: (ابوعطا)-(۱۵:۳۹—۱۸:۴۷)-نوازندگان:-عبدالوهاب-شهیدیخواننده-آواز:-عبدالوهاب-شهیدی-سراینده-شعر-آواز:-مولوی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-معشوقه-به-سامان-شد-تا-باد-چنین-بادا

غزل شمارهٔ ۸۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا 0

غزل شمارهٔ ۸۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

معشوقه به سامان شد تا باد چنین باداکفرش همه ایمان شد تا باد چنین باداملکی که پریشان شد از شومی شیطان شدباز آن سلیمان شد تا باد چنین بادایاری که دلم خستی در بر رخ ما بستیغمخواره یاران شد تا باد چنین باداهم باده...