برچسب: (افشاری)-(۰۰:۲۷—۰۰:۵۳)-نوازندگان:-اسدالله-ملک-(‎ویولن)-گوینده:-فخری-نیکزاد-سرایندگان-اشعار-متن-برنامه:-سعدی-شیرازی-(غزل)

غزل ۴۰۳ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم 0

غزل ۴۰۳ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشمبدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشمبه وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرمبه گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشمبه مجمعی که درآیند شاهدان دو عالمنظر به سوی...