برچسب: جام-محبت

غزل ۳۷۲ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم 0

غزل ۳۷۲ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم

عشقبازی نه من آخر به جهان آوردمیا گناهیست که اول من مسکین کردمتو که از صورت حال دل ما بی‌خبریغم دل با تو نگویم که ندانی دردمای که پندم دهی از عشق و ملامت گوییتو نبودی که من این جام محبت خوردمتو برو مصلحت...