برچسب: خفته-خبر-ندارد-سر-بر-کنار-جانان

غزل ۴۵۵ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان 0

غزل ۴۵۵ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان

خفته خبر ندارد سر بر کنار جانانکاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانانبر عقل من بخندی گر در غمش بگریمکاین کارهای مشکل افتد به کارداناندلداده را ملامت گفتن چه سود داردمی‌باید این نصیحت کردن به دلستاناندامن ز پای برگیر ای خوبروی خوش روتا دامنت...