برچسب: سرگشته

غزل شمارهٔ ۱۴۳۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی‌دانم 0

غزل شمارهٔ ۱۴۳۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی‌دانم

تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی‌دانموزین سرگشته مجنون چه می خواهی نمی‌دانمدر این درگاه بی‌چونی همه لطف است و موزونیچه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی نمی‌دانمبه خرمنگاه گردونی که راه کهکشان داردچو ترکان گرد تو اختر چه خرگاهی نمی‌دانمز رویت جان...