برچسب: (سه-گاه)-(۱۰:۰۷—۱۱:۱۳)-نوازندگان:-اصغر-بهاری-(‎کمانچه)-خواننده-آواز:-شجریان،-محمدرضا-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-حاصل-کارگه-کون-و-مکان-این-همه-نیست

غزل شمارهٔ ۷۴ – حافظ – غزلیات – حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 0

غزل شمارهٔ ۷۴ – حافظ – غزلیات – حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیستباده پیش آر که اسباب جهان این همه نیستاز دل و جان شرف صحبت جانان غرض استغرض این است وگرنه دل و جان این همه نیستمنت سدره و طوبی ز پی سایه مکشکه چو خوش بنگری ای...