برچسب: غزل-شمارهٔ-۱۱

غزل شمارهٔ ۱۱ – حافظ – غزلیات – ساقی به نور باده برافروز جام ما 0

غزل شمارهٔ ۱۱ – حافظ – غزلیات – ساقی به نور باده برافروز جام ما

ساقی به نور باده برافروز جام مامطرب بگو که کار جهان شد به کام ماما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایمای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ماهرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشقثبت است بر جریده عالم دوام ماچندان بود کرشمه و...