برچسب: (ماهور)-(۰۹:۰۳—۱۴:۱۱)-نوازندگان:-جواد-معروفی-(‎پیانو)-خواننده-آواز:-بنان،-غلامحسین-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-دل-سراپردهٔ-محبت-اوست

غزل شمارهٔ ۵۶ – حافظ – غزلیات – دل سراپرده محبت اوست 0

غزل شمارهٔ ۵۶ – حافظ – غزلیات – دل سراپرده محبت اوست

دل سراپرده محبت اوستدیده آیینه دار طلعت اوستمن که سر درنیاورم به دو کونگردنم زیر بار منت اوستتو و طوبی و ما و قامت یارفکر هر کس به قدر همت اوستگر من آلوده دامنم چه عجبهمه عالم گواه عصمت اوستمن که باشم در آن...