برچسب: (ماهور)-(۰۹:۵۷—۱۳:۴۶)-نوازندگان:-لطفی،-محمدرضا-(‎تار)-خواننده-آواز:-شجریان،-محمدرضا-سراینده-شعر-آواز:-سعدی-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-مرا-دو-چشم-به-راه-دو-گوش-بر-پیغام

غزل ۳۶۲ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام 0

غزل ۳۶۲ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام

مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغامتو مستریح و به افسوس می‌رود ایامشبی نپرسی و روزی که دوستدارانمچگونه شب به سحر می‌برند و روز به شامببردی از دل من مهر هر کجا صنمیستمرا که قبله گرفتم چه کار با اصنامبه کام...