برچسب: مناجاتهای-قدیمی-(۱)

غزل شمارهٔ ۴۰ – حافظ – غزلیات – المنة لله که در میکده باز است 0

غزل شمارهٔ ۴۰ – حافظ – غزلیات – المنة لله که در میکده باز است

المنة لله که در میکده باز استزان رو که مرا بر در او روی نیاز استخم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستیوان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز استاز وی همه مستی و غرور است و تکبروز ما همه بیچارگی و...