برچسب: (همایون)-(۰۹:۳۷—۱۳:۱۵)-نوازندگان:-عبدالوهاب-شهیدی-(‎بربط-عود)-خواننده-آواز:-عبدالوهاب-شهیدی-سراینده-شعر-آواز:-سعدی-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-باز-از-شرابِ-دوشین-در-سر-خمار-دارم

غزل ۳۸۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – باز از شراب دوشین در سر خمار دارم 0

غزل ۳۸۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – باز از شراب دوشین در سر خمار دارم

باز از شراب دوشین در سر خمار دارموز باغ وصل جانان گل در کنار دارمسرمست اگر به سودا برهم زنم جهانیعیبم مکن که در سر سودای یار دارمساقی بیار جامی کز زهد توبه کردممطرب بزن نوایی کز توبه عار دارمسیلاب نیستی را سر در...