برچسب: چهار-مضراب-تصنیف-چهارگاه(زلف-دلبند)

غزل ۴۷۸ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – ای چشم تو دلفریب و جادو 0

غزل ۴۷۸ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – ای چشم تو دلفریب و جادو

ای چشم تو دلفریب و جادودر چشم تو خیره چشم آهودر چشم منی و غایب از چشمزآن چشم همی‌کنم به هر سوصد چشمه ز چشم من گشایدچون چشم برافکنم بر آن روچشمم بستی به زلف دلبندهوشم بردی به چشم جادوهر شب چو چراغ چشم...