برچسب: (چهار-گاه)-(۱۳:۲۱—۱۵:۵۵)-نوازندگان:-فرهنگ-شریف-(‎تار)-خواننده-آواز:-‏ایرج-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-خوشتر-ز-عشق-و-صحبت-باغ-و-بهار-چیست

غزل شمارهٔ ۶۵ – حافظ – غزلیات – خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست 0

غزل شمارهٔ ۶۵ – حافظ – غزلیات – خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیستساقی کجاست گو سبب انتظار چیستهر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمارکس را وقوف نیست که انجام کار چیستپیوند عمر بسته به موییست هوش دارغمخوار خویش باش غم روزگار چیستمعنی آب زندگی و روضه...