برچسب: (اصفهان)-(۱۴:۲۸—۱۵:۱۶)-نوازندگان:-همایون-خرم-(‎ویولن)-خواننده-آواز:-گلپایگانی،-سیّدعلی‌اکبر-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-در-دیر-مغان-آمد-یارم-قدحی-در-دست

غزل شمارهٔ ۲۷ – حافظ – غزلیات – در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 0

غزل شمارهٔ ۲۷ – حافظ – غزلیات – در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دستمست از می و میخواران از نرگس مستش مستدر نعل سمند او شکل مه نو پیداوز قد بلند او بالای صنوبر پستآخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیستوز بهر چه گویم نیست با وی...