برچسب: ای-نسیم-سحر-آرامگه-یار-کجاست

غزل شمارهٔ ۱۹ – حافظ – غزلیات – ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 0

غزل شمارهٔ ۱۹ – حافظ – غزلیات – ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاستمنزل آن مه عاشق کش عیار کجاستشب تار است و ره وادی ایمن در پیشآتش طور کجا موعد دیدار کجاستهر که آمد به جهان نقش خرابی دارددر خرابات بگویید که هشیار کجاستآن کس است اهل بشارت که اشارت داندنکته‌ها...