برچسب: (دشتی)-(۱۱:۴۶—۱۲:۴۱)-نوازندگان:-همایون-خرم-(‎ویولن)-;-صارمی،-منصور-(‎سنتور)-خواننده-آواز:-شجریان،-محمدرضا-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-سینه-ام-زآتش-دل-در-غم-جانانه-بسوخت

غزل شمارهٔ ۱۷ – حافظ – غزلیات – سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت 0

غزل شمارهٔ ۱۷ – حافظ – غزلیات – سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه که کاشانه بسوختتنم از واسطه دوری دلبر بگداختجانم از آتش مهر رخ جانانه بسوختسوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمعدوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوختآشنایی نه...