برچسب: (سه-گاه)-(۱۱:۴۶—۱۶:۲۶)-نوازندگان:-جلیل-شهناز-(‎تار)-;-کسایی،-حسن-(‎نی)-خواننده-آواز:-بنان،-غلامحسین-سراینده-شعر-آواز:-سعدی-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-از-در-درآمدی-و-من-از-خود-به-در-شدم

غزل ۳۷۴ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – از در درآمدی و من از خود به در شدم 0

غزل ۳۷۴ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – از در درآمدی و من از خود به در شدم

از در درآمدی و من از خود به در شدمگفتی کز این جهان به جهان دگر شدمگوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوستصاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدمچون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتابمهرم به جان رسید و به عیوق بر شدمگفتم...