برچسب: (سه-گاه)-(۲۶:۲۰—۲۷:۱۴)-نوازندگان:-رضا-ورزنده-(‎سنتور)-خواننده-آواز:-قوامی-(فاخته‌ای)،-حسین-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-چو-بشنوی-سخن-اهل-دل-مگو-که-خطاست

غزل شمارهٔ ۲۲ – حافظ – غزلیات – چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 0

غزل شمارهٔ ۲۲ – حافظ – غزلیات – چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاستسخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاستسرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آیدتبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماستدر اندرون من خسته دل ندانم کیستکه من خموشم و او در فغان و در غوغاستدلم...