برچسب: عقل-و-عشق

غزل شمارهٔ ۱۳۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – در میان پرده خون عشق را گلزارها 0

غزل شمارهٔ ۱۳۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – در میان پرده خون عشق را گلزارها

در میان پرده خون عشق را گلزارهاعاشقان را با جمال عشق بی‌چون کارهاعقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیستعشق گوید راه هست و رفته‌ام من بارهاعقل بازاری بدید و تاجری آغاز کردعشق دیده زان سوی بازار او بازارهاای بسا منصور پنهان ز...