برچسب: فصل-باران

غزل شمارهٔ ۳۰ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما 0

غزل شمارهٔ ۳۰ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما

ای فصل باباران ما برریز بر یاران ماچون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ماای چشم ابر این اشک‌ها می‌ریز همچون مشک‌هازیرا که داری رشک‌ها بر ماه رخساران مااین ابر را گریان نگر وان باغ را خندان نگرکز لابه و گریه پدر رستند بیماران...