برچسب: (ماهور)-(۰۸:۴۴—۰۹:۳۱)-نوازندگان:-پرویز-یاحقی-(‎ویولن)-خواننده-آواز:-‏ایرج-سراینده-شعر-آواز:-حافظ-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-صبحدم-مرغ-چمن-با-گل-نوخاسته-گفت

غزل شمارهٔ ۸۱ – حافظ – غزلیات – صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 0

غزل شمارهٔ ۸۱ – حافظ – غزلیات – صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفتناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفتگل بخندید که از راست نرنجیم ولیهیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفتگر طمع داری از آن جام مرصع می لعلای بسا در که به نوک مژه‌ات باید...