برچسب: کوی-باده-فروشان-–-اجرای-خصوصی-شجریان،-عبادی،-ناهید،-شریف،-یاحقی-و-محجوبی

غزل شمارهٔ ۳۴۲ – حافظ – غزلیات – حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم 0

غزل شمارهٔ ۳۴۲ – حافظ – غزلیات – حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنمخوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنمچنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیستروم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمعیان نشد که چرا آمدم کجا رفتمدریغ و درد که غافل ز کار خویشتنمچگونه طوف کنم در فضای...