غزل ۵۰۵ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی

خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی
چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم
نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی
تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم
که جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی
چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان
تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشایی
سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم
دگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنایی
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت
برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی
تو که گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبان
بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی
در چشم بامدادان به بهشت برگشودن
نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی

اجراهای این اثر

خواننده

آلبوم

قطعه

محمدرضا شجریان

آرام جان

ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)

محمدرضا شجریان

آرام جان

ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

محمدرضا شجریان

در خیال

ساز و آواز

دانلود قانونی آلبوم

محمدرضا شجریان

در خیال

دنباله ی ساز و آواز

دانلود قانونی آلبوم

گلهای تازه

شمارهٔ ۳۵

(چهار گاه) (۱۱:۳۵ – ۱۲:۳۶) نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی

دانلود قانونی آلبوم

محمدرضا شجریان

اجراهای خصوصی

اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی به تاریخ ۲ فروردین سال ۱۳۶۷ در مانتز

دانلود قانونی آلبوم

محمدرضا شجریان

اجراهای خصوصی

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر به تاریخ ۴ آذر ۶۱

دانلود قانونی آلبوم

محمدرضا شجریان

اجراهای خصوصی

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

دانلود قانونی آلبوم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *