غزل شمارهٔ ۲۶۵ – عراقی – دیوان اشعار – غزلیات – خوشا دردی!که درمانش تو باشی

خوشا دردی!که درمانش تو باشی
خوشا راهی! که پایانش تو باشی
خوشا چشمی!که رخسار تو بیند
خوشا ملکی! که سلطانش تو باشی
خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی
خوشا جانی! که جانانش تو باشی
خوشی و خرمی و کامرانی
کسی دارد که خواهانش تو باشی
چه خوش باشد دل امیدواری
که امید دل و جانش تو باشی!
همه شادی و عشرت باشد، ای دوست
در آن خانه که مهمانش تو باشی
گل و گلزار خوش آید کسی را
که گلزار و گلستانش تو باشی
چه باک آید ز کس؟ آن را که او را
نگهدار و نگهبانش تو باشی
مپرس از کفر و ایمان بی‌دلی را
که هم کفر و هم ایمانش تو باشی
مشو پنهان از آن عاشق که پیوست
همه پیدا و پنهانش تو باشی
برای آن به ترک جان بگوید
دل بیچاره، تا جانش تو باشی
عراقی طالب درد است دایم
به بوی آنکه درمانش تو باشی

اجراهای این اثر

خواننده

آلبوم

قطعه

سید خلیل عالی نژاد

آئین مستان

مولا جانم

دانلود قانونی آلبوم

همایون شجریان

خورشید آرزو

ساز و آواز “دلشده”

هژیر مهرافروز

دل قلندر

دل قلندر

گلهای تازه

شمارهٔ ۱۸۰

(همایون) (۱۰:۲۳ – ۱۳:۲۰) نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود قانونی آلبوم

برگ سبز

شمارهٔ ۲۰۶

(همایون) (۱۴:۴۳ – ۲۸:۰۵) نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود قانونی آلبوم

گلهای جاویدان

شمارهٔ ۱۵۵

(نامعلوم) (۲۷:۴۱ – ۳۱:۰۰) نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (ترکیب بند) مطلع شعر آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود قانونی آلبوم

گلهای رنگارنگ

شمارهٔ ۲۱۹

(شور) (۱۵:۵۱ – ۲۲:۵۷) نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود قانونی آلبوم

گلهای رنگارنگ

شمارهٔ ب۲۱۹

(شور) (۱۵:۴۰ – ۱۶:۲۲) نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود قانونی آلبوم

یک شاخه گل

شمارهٔ ۵۷

(دشتی) (۱۰:۲۷ – ۱۴:۵۵) نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود قانونی آلبوم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *